T.R.E.C.


II Mistrzostwa Polski  TREC PTTK

W dniach 4-,10,2014 w WRTC Furioso (Stare Żukowice) odbyły się II Mistrzostwa Polski w konkurencji TREC PTTK. Konkurencja zainicjowana w Polsce w 2011 roku przeznaczona jest jako wszechstronny sprawdzian dla koni turystycznych ( więcej http://gtj.pttk.pl/ i facebook TREC PTTK).

W zawodach wzięło udział 19 zawodników reprezentujących stajnie i kluby:

Rancho Rosochacz ( okol. Częstochowy), OGTJ „Połoniny” Żubracze (Bieszczady), Rancho Hucułek (Dębica), Stajnia Trafunek w Dębowcu (Jasło), WRTC Furioso (okol. Tarnowa) oraz zawodnicy niezrzeszeni.

Zawodnicy w sobotę startowali w fazie PTV- bieg na orientację, gdzie na trasie 25 km mieli odnaleźć w określonym czasie 4 punkty kontrolne. Zmagania z mapą i z niełatwym orientacyjnie podtarnowskim terenem nie były proste.  Jednak wszystkie ekipy zaliczyły wszystkie punkty kontrolne- co świadczy o dobrej orientacji topograficznej i umiejętności pracy z mapą. Również niedzielne próby MA (kontrola tempa) i PTV (trasa z przeszkodami) wykazały przygotowanie startujących do zawodów TREC.

Organizatorzy przygotowali atrakcje artystyczne. W sobotni wieczór odbył się znakomity recital Natalii Kwiatkowskiej w zespole z gitarzystą Ryszardem Kapkowskim. Spotkanie integracyjne przy grillu również uświetniono śpiewem i gitarą. W niedziele zaplanowano pokazy Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej.

Pomoc medyczną i ochronę imprezy zapewniła Ochotnicza Straż Pożarna ze Starych Żukowic. Sponsorowali mistrzostwa: StarostwPowiatowe w Tarnowie, PPHU Zebra- Hubert Cytowski, Sklep jeździecki AMIGO i Tarnowskie Centrum Informacji Turystycznej.

WYNIKI II MISTRZOSTW POLSKI TREC PTTK 2014

W kategorii wiekowej seniorzy: Mistrzyni TREC PTTK Alicja Kula na koniu Dual Dun II z pkt.369 , I Wicemistrz TREC PTTK Marcin Musiał na koniu Platyna z pkt. 367, II wicemistrz TREC PTTK Jakub Musiał na koniu Devil Tom Sunoa Kit z pkt. 347 pkt

W kategorii wiekowej młodzi jeźdźcy: Mistrzyni TREC PTTK Weronika Sobuś na koniu Saturn z pkt. 188, I Wicemistrzyni TREC PTTK Aleksandra Balasa  na koniu Barka z pkt. 141.

TREC PTTK w Dębowcu:
Szczegóły tutaj


I Konkurs Konia Turystycznego TREC PTTK w ORiRK „Tabun”
Szczegóły tutaj

Patronem medialnym dyscypliny TREC jest portal galopuje.pl

KALENDARZ IMPREZ TREC PTTK 2014
MAJ 2014
4.05.2014 Zawody z elementami TREC PTTK – Zagroda Jeździecka Mustang- Dzikowiec koło Rzeszowa
10-11.05.2014 Zawody TREC PTTK- ORiRK „TABUN” Olszanica koło Krakowa
17.05.2014 Zawody z elementami TREC Stajnia Kulbaka Strzebowiska (Bieszczady)
17-18.05.2014 Kurs dla zawodników i zainteresowanych TREC PTTK– Zagroda Jeździecka Mustang- Dzikowiec koło Rzeszowa
CZERWIEC 2014
21-22.06.2014 Zawody TREC PTTK –„Stanica” Lesko (Bieszczady)
28-29.06.2014 Kurs Sędziów i Organizatorów TREC PTTK- OGTJ POŁONINY – Żubracze (Bieszczady)
LIPIEC 2014
26.07.2014 Zawody z elementami TREC PTTK-w ramach imprezy „Pustynne Miraże” – Pustynia Błędowska
SIERPIEŃ 2014
3.08.2014 Zawody z elementami TREC - Kolbuszowa Skansen - podczas imprezy Koń jaki jest.... organizator Zagroda Jeździecka Mustang z Dzikowca ( podkarpackie)
9-10.08.2014 Memoriał I Pułku Ułanów plus TREC -Gładyszów
23-24.08.2014 Zawody TREC PTTK "TRAFUNEK" Dębowiec k. Jasła
30-31.08.2014 Zawody TREC PTTK- Gospodarstwo Agroturystyczne i Stajnia Koni PARYJA- Ołpiny (30 km na południe od Tarnowa)
WRZESIEŃ 2014
6-7.09.2014 Zawody TREC PTTK- Rancho Rossa Montana- Chwalisław (Sudety)

27-28.09.2014

Zawody TREC PTTK – SKH Nielepice (koło Krakowa)
13-14.09.2014 Mistrzostwa Podkarpacia TREC PTTK - – Zagroda Jeździecka Mustang- Dzikowiec koło Rzeszowa
PAŹDZIERNIK 2014
4-5.10.2014 Zawody TREC PTTK- MISTRZOSTWA POLSKI TREC PTTK – wrtc Furioso- Stare Żukowice koło Tarnowa

 

 

DO POBRANIA:

Lista oraganizatorow  TREC

Pobierz...

Lista sędziów uprawnionych do sędziowania zawodów TREC

Pobierz...

Regulamin konkurencji TREC PTTK

Pobierz

Przeszkody TREC PTTK

Pobierz

  

Formularz zgłoszeniowy zawodów

Pobierz...

Karta oceny biegu na orientację - faza por TREC

Pobierz...

Karta oceny kontroli tempa - faza ma TREC

Pobierz...

Karta przejazdu biegu na orientację - faza por TREC

Pobierz...

Karta start-meta PTV

Pobierz...

Kontrola tempa przelicznik

Pobierz...

Kontrola weterynaryjna w trakcie TREC

Pobierz...

Wstępna kontrola weterynaryjna TREC

Pobierz...

Zgoda rodziców/opiekunów zawodnika na udział w zawodach TREC

Pobierz...

 

Podsumowanie sezonu zawodów T.R.E.C.  PTTK 2012

Jak na pierwszy rok nie prób, a poważnego wdrażania nowej konkurencji jeździeckiej w życie, 2012 okazał się całkiem owocny. Trzy ośrodki jeździeckie : Bieszczadzki Kub Turystyki Konnej „Stanica” w Lesku, WRTC Furioso w Starych Żukowicach i Stadnina Koni Huculskich w Nielepicach podjęły wyzwanie zorganizowania pełnowymiarowych zawodów T.R.E.C. PTTK. Dzięki zaangażowaniu organizatorów kilkudziesięciu zawodników z Bieszczad, Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Ziemi Tarnowskiej i Stalowej Woli a nawet zagranicznych amazonek z Francji, mogło sprawdzić umiejętności swoje i wierzchowców w 4 imprezach T.R.E.C. PTTK. Nie zabrakło też zawodów jednodniowych z wykorzystaniem elementów T.R.E.C. od jednej fazy (P.T.V.) po prawie pełnowymiarową konkurencję. Pierwsze zawody jednodniowe z wykorzystaniem regulaminów T.R.E.C. PTTK, już na początku czerwca 2012 roku, odbyły się w Klubie Jeździeckim „Zacisze” (faza P.T.V.) -T.R.E.C. KJ Zacisze w Jastkowicach koło Stalowej Woli. Prawie równolegle w lipcu odbyły się dwie imprezy: Pustynny Rajd Konny z elementami T.R.E.C. PTTK (rozegrano wszystkie trzy fazy dostosowane do warunków imprezy) i zawody na osiedlu Zakrzów w Tarnobrzegu. W październiku elementy konkurencji T.R.E.C.  zaadoptowano w jednodniowych zawodach T.R.E.C. PANDEROZA w Rancho Panderoza w Dusznikach Zdrój.

Zawody, zarówno dwudniowe jak i jednodniowe, cieszyły się zainteresowaniem osób uprawiających turystykę konną. Wielu zawodników- do tej pory nie będących członkami PTTK – zapisało się do organizacji, podając jako motywację chęć zdobywania odznak brązowych i uczestnictwa w rankingu.  Wspaniała atmosfera zawodów pod patronatem PTTK,  dbałość o bezpieczeństwo, reguły „fair-play” i przestrzeganie regulaminu konkurencji, jak również  możliwość wykazania się i jeźdźców i koni turystycznych w warunkach konkurencji sportowej na pewno zwiększy zainteresowanie ośrodków jeździeckich i samych zawodników organizacją i startami w zawodach t.r.e.c.

Rok 2012 był udany ale mam nadzieję, że 2013 będzie jeszcze lepszy. Ogromny wysiłek organizatorów, sędziów i wolontariuszy nagrodzony zostanie radością i chęcią startu zawodników. Musimy pamiętać o dążeniu do coraz sprawniejszej organizacji w czym na pewno pomogą nam tegoroczne doświadczenia.

Przede wszystkim należy usprawnić zgłaszanie zawodów do kalendarza imprez. Termin po sejmiku, w przypadku tego roku koniec kwietnia, jest zbyt późny. Wielu potencjalnych zawodników t.r.e.c. uczestniczy w rajdach i innego typu zawodach- wobec tego dużo wcześniej planują swoją aktywność jeździecką w danym roku. Stowarzyszenia i organizacje  zajmujące się promocją różnych sportowych konkurencji jeździeckich, tworzą kalendarze imprez już pod koniec roku poprzedzającego cykl zawodów lub zaraz na początku bieżącego roku. Zachęcam wobec tego do planowania zawodów t.r.e.c. z dużym wyprzedzeniem, co pozwoli na odpowiednią promocję imprezy, poinformowanie zainteresowanych zawodników, zdobycie sponsorów i wiele działań, które musi przedsięwziąć organizator. Tak późne ogłaszanie propozycji utrudnia też promocję konkurencji. Na zimowo- wiosennych spotkaniach informacyjnych o t.r.e.c., w różnych środowiskach jeździeckich większość osób pytała o najbliższe zawody. Niestety do tej pory zgłoszono jedynie propozycję zawodów w październiku w WRTC FURIOSO. Wcześniejsza informacja pozwoliłaby na zaprezentowanie ośrodków organizujących . Przypominam, że zawody t.r.e.c. mają być nie tylko możliwością wykazania się jeźdźców i koni turystycznych w warunkach sportowych, ale też sposobem na wypromowanie stajni zajmujących się turystyką konną w ramach PTTK.

Istotne są też nasze działania po zawodach. Przesłanie zdjęć czy relacji z imprez do publikacji na stronie internetowej www.gtj.pttk.pl i na stronie t.r.e.c.pttk na facebooku również ma ogromny wpływ na dostęp do informacji i promocję.

Co do przebiegu zawodów, chciałabym zwrócić szczególną uwagę na sposób planowania i miejsce przebiegu fazy P.T.V.  Jeżeli poraz pierwszy organizujemy zawody t.r.e.c. najlepiej jest ustawić 16 przeszkód fazy P.T.V na nieskomplikowanym orientacyjnie torze. Zawodnicy muszą się też nauczyć konkurencji i wiele osób- poraz pierwszy startujących w zawodach- ma duży problem z pokonaniem 16 różnorodnych pod względem trudności przeszkód. Zbyt skomplikowany orientacyjnie tor spowoduje jedynie zamieszanie i eliminację dużej liczby zawodników.

Tory do przebiegu fazy P.T.V. muszą być bezpieczne. Planując tor przeszkód należy się zastanowić, gdzie on będzie położony, a nie tylko czy dostarcza nam wystarczającej liczby naturalnych i ciekawych  przeszkód. Niedopuszczalne są sytuacje kiedy część toru wraz z przeszkodami jest położona na szlaku turystycznym, czy jakiekolwiek  drodze/ ścieżce używanej publicznie. W warunkach zawodów, mając wyznaczony czas optymalny lub maksymalny, zawodnicy najczęściej poruszają się galopem, nie możemy dopuszczać do sytuacji, gdzie galopujący zawodnik zderzy się z grupą rowerzystów czy turystów pieszych. Podobnie rzecz się ma z gośćmi i osobami postronnymi na zawodach. Najlepiej wyznaczyć im miejsca- skąd będą mogli oglądać przebieg zawodów lub dokładnie poinformować, gdzie nie wolno się im znajdować- dodatkowo przeszkolić stewardów na wypadek pojawienia się osób postronnych na torze trasy.

Musimy dbać o bezpieczeństwo tras. Nie można dopuścić do sytuacji, kiedy trasa P.T.V. jest w jakikolwiek sposób zanieczyszczona ( szkło, śmieci, metalowe części itp.) Organizator buduje trasę ale sędzia główny ją odbiera. Jeżeli gdziekolwiek na trasie nie są zachowane zasady bhp, należy ją poprawić tak aby były, a jeżeli nie jest to możliwe- przenieść część toru, cały tor lub nawet zrezygnować z fazy.

Organizacja zawodów to trudne zadanie, dobrze więc rozpocząć planowanie dużo wcześniej.

Mam nadzieję, że w sezonie 2013 zwiększy się liczba imprez w naszym t.r.e.c- owym kalendarzu.

 

Jesienny T.R.E.C. w WRTC Furioso

13-14.10.2012  T.R.E.C  PTTK w WRTC Furioso

Ostatnie zawody T.R.E.C. PTTK 2012 roku  odbyły się w połowie października w WRTC Furioso w Starych Żukowicach. Mimo późnej pory roku pogoda dopisała. Nie dopisała natomiast frekwencja- chociaż przyjazd zdeklarowało  kilkunastu zawodników, wystartowało dziesięć osób, a szkoda bo zawody były świetnie przygotowane, a trasa P.O.R,  po raz pierwszy w Polsce, wynosiła 27 kilometrów.

Zawody rozpoczęto w sobotę. Rankiem, przed wyjazdem na trasę biegu na orientację zawodnicy spotkali się w pokoju czytania map,  gdzie zostały im przekazane mapy i informacje dotyczące średnich prędkości oraz czasów  poszczególnych etapów. Piotr Winiarski-projektant trasy biegu- zaznaczył wszelkie miejsca niebezpieczne, szczególnie zwracając zawodnikom uwagę na dziurawe mostki, nie leżące bezpośrednio na trasie ale stwarzające potencjalne zagrożenie. Nie obyło się też bez nadmienienia o niebezpiecznej krowie, mającej niezwykłe upodobanie w gonieniu koni, co wywołało ogólną wesołość, choć było istotną informację mającą wpływ na bezpieczeństwo uczestników biegu.

Po przeglądzie weterynaryjnym pary zawodników wystartowały w interwale czasowym co 15 minut. Tym razem 27-mio kilometrowa trasa w terenie okazała się dla zawodników mocno skomplikowana. Nie zawsze zgadzały się kierunki świata, a czasem polne ścieżki wyglądały zupełnie tak samo. Zaplanowano trzy punkty kontrolne na etapach, jeden punkt kontrolny na trasie, punkt kontrolny linii mety i oczywiście punkt kontrolny końca trasy. Ze względu na późną porę roku i długość trasy  na  jednym z punktów na etapach zaplanowano dłuższy- 15 minutowy postój, gdzie konie mogły odpocząć a zawodnicy napić się ciepłej herbaty czy kawy. Pomimo trudów biegu - zmęczenia zawodnicy przyjechali na metę uśmiechnięci i pełni entuzjazmu.

Na marginesie - trasa została zaprojektowana częściowo w lasach, w których akurat był wysyp maślaków. Po przejechaniu ostatnich zawodników, w drodze powrotnej do stajni stewardzi ruszyli na grzybobranie Wieczorem wszyscy zgodnie obierali góry maślaków, które mieli przyjemność skosztować w postaci sosu w niedzielę.

W niedzielę zorganizowano fazę P.T.V. i M.A. Zawodnicy, którzy po raz pierwszy startowali w zawodach t.r.e.c.- postanowili zapisać się do PTTK i zdobywać poszczególne odznaki tak, aby w najbliższym czasie móc uczestniczyć w rankingu T.R.E.C.

Atmosfera jesiennych zawodów w WRTC Furioso była bardzo sympatyczna. Pomimo kameralności- zawody  przeprowadzono  profesjonalnie, a poziom trudności biegu na orientację wzmógł satysfakcję zawodników uczestniczących w imprezie.